Werkwijze

Voor een goed rivierkundig advies is het nodig om de juiste vraag boven tafel te krijgen. Geen enkele vraag is gelijk en daarom is het goed om in het voortraject de aanleiding, knelpunten en doelstelling helder te formuleren. Wanneer u zelf niet over de juiste specialistische kennis beschikt, denk ik in een persoonlijk gesprek graag met u mee. Door kritische vragen te stellen zal de opdrachtomschrijving verder geconcretiseerd worden en is het mogelijk de juiste (creatieve) oplossingen te bedenken voor uw vraag.

Ook in integrale projecten die spelen in het rivierengebied kunt u al in de beginfase mijn rivierkundige expertise inschakelen. Dit voorkomt bijvoorbeeld dat u achteraf wijzigingen moet aanbrengen in de ontwerpuitgangspunten van het inrichtingsplan.

Afhankelijk van de vraag en het gewenste eindproduct zullen diverse werkzaamheden uitgevoerd worden. Op de website kunt u vinden welke diensten ik u onder andere kan bieden. Vanwege mijn netwerk kan waar nodig samengewerkt worden met andere specialisten.

Graag licht ik mijn werkwijze en diensten nader toe in een vrijblijvend gesprek.