Enkele voorbeelden
Hieronder worden enkele voorbeelden gegeven van projecten die ik als zelfstandige of bij eerdere werkgevers heb uitgevoerd:

2010: Rivierkundig advisering ten behoeve van verkennend onderzoek herinrichting Marense plas en Kesselse waard. Het inrichtingsplan is ontwikkeld door Natuurmonumenten en Dekker van der Kamp in samenwerking met Rijkswaterstaat Limburg. Opdrachtgever: Movares

2010: Ruimte voor de Rivier Cortenoever, Tichelbeekse waard en Voorsterklei. In het kader van de planstudie (SNIP3) is hydraulisch en morfologisch effectbepaling van verschillende inrichtingsvarianten. Opdrachtgever: Waterschap Veluwe.

2009: Voorverkenning Gebiedsontwikkeling Tielerwaard West, Hoogwaterveiligheid. Variantenstudie waarbij is onderzocht of de Nieuwe Hollandse Waterlinie een waterkerende functie kan krijgen. Hierbij zijn o.a. modelresultaten van HIS-SSM gebruikt. Opdrachtgever: Dienst Landelijk Gebied Gelderland.

2008: Toegevoegde dijkdoorbraakscenario’s Maas. Modellering van dijkdoorbraakscenario’s en op basis van de resultaten vervaardigen van animaties met de animatiestudio (Meander Advies en Onderzoek). Opdrachtgever: Sector Veiligheid Noord en Midden Limburg